Upravljanje zgradom

Poslovi upravljanja zgradom mogu se podeliti u tri grupe:

 • Administrativni
 • Finansijski
 • Tehnički
 • Administrativni poslovi

 • osnivanje stambene zajednice (ukoliko nije osnovana),
 • izrada pečata,
 • pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice
 • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice
 • upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • podnošenje prijave za registraciju Pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje,
 • uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup, izvršava odluke stambene zajednice,
 • priprema i zaključivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr, nadzor nad radom osoblja (domar, čistačica i dr),
 • informisanje stanara i sačinjavanje izveštaja
 • Finansijski poslovi

 • raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice
 • priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama
 • naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade
 • priprema, štampa i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sandučiće
 • prinudna naplata potraživanja stambene zajednice
 • Tehnički poslovi

 • realizaciju godišnjeg programa održavanja
 • organizaciju radova na tekućem i investicionom održavanju,
 • organizacija radova na hitnim intervencijama,
 • briga o kućnom redu,
 • podrška svim zajedničkim aktivnostima stanara stambene zajednice
 • obnovu i unapređenje kvaliteta imovine stambene zajednice.
 • Objedinjena naplata

  Sistem objedinjene naplate omogućava brzu, racionalnu i ekonomičnu obradu podataka i naplatu svih usluga (upravnik, čišćenje zgrade, održavanje lifta, rezervni fond…) putem jedne uplatnice.

  Glavne prednosti objedinjene naplate:
 • sve usluge na jednom računu
 • plaćanje na jednom mestu
 • manji troškovi platnog prometa
 • transparentnost računa (on-line pristup prihodima i rashodima stambene zajednice i elektronska dostava računa)
  • Borska 26V, 11000 Beograd
   011 / 45-01-530
   011 / 45-01-533
   office@vasupravnik011.rs
   2021 © NKBEO-UNITY DOO - Sva prava zadržana
   Top envelopephone-handsetmap-marker