Dokumenti - Pravilnici

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Sl. glasnik RS“, br. 54/2017)Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 52/2017)Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br. 49/2017)Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2017)Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 61/2011)Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 80/2015)Pravilnik o bezbednosti liftova („Sl. glasnik RS“, br. 15/2017)Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi („Sl. glasnik RS“, br. 15/2017)Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica („Sl. list SFRJ“, br. 10/1990 i 59/1990)Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja javnih i blokovskih skloništa u miru („Sl. glasnik RS“, br. 61/2001 i 69/2001)

  Borska 26V, 11000 Beograd
  011 / 45-01-530
  011 / 45-01-533
  office@vasupravnik011.rs
  2021 © NKBEO-UNITY DOO - Sva prava zadržana
  Top envelopephone-handsetmap-marker