Održavanje i čišćenje zgrade

Održavanje zgrade

Održavanje zgrade podrazumeva:
 • Tekuće održavanje
 • Hitne intervencije
 • Investiciono održavanje

  Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata:
 • održavanje lifta
 • održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija
 • održavanje elektroinstalacija
 • održavanje rasvete u zajedničkim delovima zgrade
 • održavanje interfona
 • održavanje video-nadzora

  Održavanje zgrade obuhvata i redovne preglede i servisiranje protivpožarnih sistema, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade i drugi radovi koji obezbeđuju zadovoljavajuće korišćenje zgrade.

  Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

  Skupština stambene zajednice donosi program održavanja kojim se definišu planovi za tekuće i investiciono održavanje.

  Pored usluge upravljanja moguće je posebno ugovoriti pružanje usluga tekućeg održavanja, dok je, kada je reč o uslugama na izvođenju hitnih intervencija i investicionog održavanja iste moguće samo u paketu ugovoriti.
 • Čišćenje zgrade

  Čišćenje zgrade obuhvata:
 • čišćenje stepeništa
 • skupljanje otpadaka
 • čišćenje kabine lifta
 • pranje stakala
 • čišćenje prilaza zgrade
 • skidanje paučine
 • skidanje reklamnog materijala
 • brisanje gelendera
 • brisanje poštanskih sandučića
 • brisanje PP aparata
 • pranje fasada (prema dogovoru sa stanarima)
 • mašinsko pranje podova
 • redovna kontrola održavanja higijene


  Za čišćenje zgrade se koriste isključivo profesionalna oprema i profesionalna hemijska sredstva buls chem & more namenjena površinama koje se održavaju.
  • Save Maškovića 5, 11000 Beograd
   011 / 45-01-530
   011 / 45-01-533
   office@vasupravnik011.rs
   2021 © NKBEO-UNITY DOO - Sva prava zadržana
   Top envelopephone-handsetmap-marker